خلاصه داستان :

داستان درباره ی عشق کشنده اما پاک از مردی که تنها ،موفقیت رو برای خانواده اش میخواد، نسبت به زنی که همه چیز رو بعد از پیدا کردنِ خانواده شوهر ثروتمندش از دست داده